Verwijderen en saneren van asbest

Onze dakdekkers volgen jaarlijks een opleiding en weten hoe ze op een veilige manier oude asbest moeten verwijderen.

Ook wij dragen ons steentje bij voor het milieu!

  • We kiezen voor milieuvriendelijke materialen.
  • Afval wordt gerecycleerd en verwerkt.
Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor meerdere silicaat mineralen die door hun chemische samenstelling en hun fysische kenmerken een ernstig gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Er moet dan ook zorgvuldig mee omgesprongen worden. Asbest werd jarenlang veelvuldig gebruikt in allerhande toepassingen, maar sinds 1 januari 2005 is het gebruik en het op de markt brengen van asbesthoudende producten volledig verboden, zowel in Belgiƫ als in de ganse Europese Unie.